Til dig, der er socialrådgiver


Efterværn
Det overordnede formål er, at der arbejdes henimod en selvstændig tilværelse, hvor de unge, så vidt muligt, inkluderes i samfundet.
Læs mere her…
Praktisk støtte til forældrerollen

Det overordnede formål er at sikre forældrenes kompetencer og styrke forældre-barn relationen.
Læs mere her…

Støtte til hjemmeboende børn og unge

Det overordnede formål er at sikre barnet/den unges sundhed og udvikling med både praktisk hjælp og samtaler.
Læs mere her…

Bostøtte til voksne
Det overordnede formål er skabe en tilværelse for den enkelte borger på egne præmisser, således borgeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske og sociale funktioner.
Læs mere her…
Samtaleforløb
Samtaleforløbende er af kortere eller længere varighed, og kan være af udredende, rådgivende, afklarende, udviklende eller motiverende karakter.
Læs mere her…
Akutte opgaver
Vi tilbyder at  stille op til akutte opgaver af kortere eller længere varighed.
Støttet/overvåget samvær

Vi tilbyder støttet og overvåget samvær alle ugens 7 dage.
Læs mere her…

Mentorstøtte
Vi tilbyder individuel støtte med udgangspunkt i at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller blive fastholdt i jobbet/praktikken.

Læs mere her…

Socialpædagogisk værested
Det overordnede formål er at skabe et frirum for de unge, hvor de kan øve sig i social kontakt og skabe sociale relationer.

Læs mere her…

Ungdomssanktion
Formålet er at støtte unge i alle tre faser, der er idømt Ungdomssanktion efter Straffelovens §74a.
Læs mere her…