Tilbuddet

NETVÆRKET har deltaget i Socialstyrelsens kursus for koordinatorer tilknyttet unge i Ungdomssanktionen og deltager i de halvårlige temadage her.
I vores tilbud indgår stor fleksibilitet i forhold til tid og sted – den samme koordinator følger den unge i alle 3 faser. I tæt samarbejde med rådgiver vil det blive sikret, at Ungdomssanktionens præmisser bliver opfyldt med særligt fokus på faseovergangene. Vi tilbyder at deltage fra de første retsmøder, hvis det påtænkes at anbefale en Ungdomssanktion.

Målgruppen

15-18 årige idømt Ungdomssanktion efter Straffelovens § 74a.

Formål

Koordinatorens opgave er i samarbejde med rådgiveren at sikre en sammenhæng gennem hele forløbet, specielt med fokus på faseovergangene.

Pris

Pris aftales i den enkelte sag alt efter omfang og indsats.