Tilbuddet

NETVÆRKET tilbyder mentorstøtte indenfor de forskellige mentortyper i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats (jvf. LAB § 31).

Målgruppen

Borgere, der har behov for støtte med et beskæftigelsesrettet sigte, som kan understøtte, at personen kan deltage eller blive klar til at deltage i et beskæftigelsesrettet tilbud.

Formål

At støtte borgeren i at opnå, fastholde og fuldføre job, aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob eller ordinær uddannelse.

Pris

Prisen fastsættes udfra opgavens karakter og omfang