Tilbuddet

Der udarbejdes i hver enkelt sag en samarbejdsaftale, der beskriver behovet for socialpædagogisk støtte i hjemmet. Der kan være tale om såvel praktisk hjælp som guidning i forhold til forældrerollen. Den socialpædagogiske støtte kan blandt andet indeholde samtaler omkring følelsesmæssige reguleringer, observationer og guidning i konkrete situationer.

Målgruppen

Familier med hjemmeboende børn.

Formål

Det overordnede formål er at sikre forældrenes kompetencer og styrke forældre-barn relationen. Der er fokus på hele familien med barnets udvikling og trivsel som formål.

Pris

Prisen fastsættes ud fra opgavens karakter og omfang.

Visitation

Vi stiller gerne op til drøftelse af en sag. I visitationsfasen mødes vi først med rådgiver og andre relevante fagpersoner. Dernæst deltager familien, hvorefter samarbejdsaftale og kontrakt udarbejdes.