Tilbuddet

Samtaleforløb kan have forskellige mål – det kan være af udredende, rådgivende, afklarende, udviklende eller motiverende karakter. Indholdet vil typisk være på det sociale (beskæftigelse, bolig, fritid), det følelsesmæssige og det personlige plan. Samtaleforløbene kan være både korte og længerevarende forløb. Relevant journalmateriale gennemlæses. Forløbet afsluttes med en skriftlig rapport. De terapeutiske samtaler er rettet mod de mere klare, specifikke og afgrænsede problematikker. Der arbejdes her med kontrakt om mål og indhold i en tidsafgrænset periode.

Målgruppen

Børn, unge og voksne, der i stor udstrækning selv kan få dagligdagen til at fungere, men som har brug for støttende/udviklende samtaler til dele af deres liv.

Pris

Prisen fastsættes ud fra opgavens karakter og omfang.