Tilbuddet

NETVÆRKETS tilbud indeholder et værested. Stedet har åben hver mandag, hvor der er fællesspisning. Derudover er der åbent efter aftale. Stedet bruges eksempelvis til social træning og samvær med andre unge, til lektiehjælp, fødselsdage og traditioner, lån af computer, aktiviteter mv. Der er i løbet af året faste traditioner, som eksempelvis Halloween, julefrokost, sommerfest mm.

Målgruppen

Målgruppen er fortrinsvis unge, der er indskrevet i NETVÆRKET.

Formål

Formålet med NETVÆRKETS sociale tilbud er at skabe et frirum for de unge, hvor de kan øve sig i social kontakt og skabe sociale relationer.

Pris

Tilbuddet er inkluderet i timeprisen, hvis den unge er indskrevet i efterværn eller kontaktpædagogstøtte i NETVÆRKET. Tilbuddet kan tilkøbes for unge i mentorforløb eller unge, der ikke er indskrevet i NETVÆRKET.