Tilbuddet

Der udarbejdes i hver enkelt sag en samarbejdsaftale, der beskriver barnets/den unges behov for socialpædagogisk støtte. Der kan eksempelvis være tale om støtte indenfor følgende områder:

  • Støtte til at passe skolen
  • Forholdet til forældrene
  • At være bindeled mellem barnet/den unge, hjemmet og skolen
  • Støtte til at indgå i fritidsaktiviteter og sociale relationer
  • Rådgivning og støtte i familien
  • Stabil og fortrolig voksenkontakt
  • Forebygge kriminalitet og misbrug
  • Støtte i overgangen til egen bolig

Endvidere er det NETVÆRKETS opgave at koordinere indsatsen indenfor handleplanens rammer, så der bliver helhed i indsatsen og hjælpen bliver sammenhængende. Den unge får tilknyttet en pædagog, som er til rådighed døgnet rundt – såvel for den unge som overfor offentlige myndigheder.

Lovgrundlag

Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 1-2

Målgruppen

Hjemmeboende børn og unge under 18 år, der har behov for støtte og en fortrolig voksenkontakt, som ikke kan udfyldes i familien.

Formål

Det overordnede formål er at sikre barnet/den unges sundhed og udvikling.

Pris

Prisen fastsættes ud fra opgavens karakter og omfang.

Visitation

Vi stiller gerne op til drøftelse af en sag. I visitationsfasen mødes vi først med rådgiver og andre relevante fagpersoner. Dernæst deltager den unge selv og evt. forældrene. Endelig mødes vi med den unge alene for at få et billede af den unge, uden de voksne er til stede. Til sidst udarbejdes en skriftlig kontrakt og samarbejdsaftale.