Claus-Greve

Claus Greve
Leder af NETVÆRKET og pædagog
Mobil: 22 88 75 25
claus@netvaerketaalborg.dk

Mange års erfaring med socialpædagogisk arbejde, ledelse i offentligt og privat regi.

Efteruddannelse:

 • Supervision
 • Kognitiv behandling
 • Misbrugsbehandling
 • Ledelse

Stifter af NETVÆRKET i 2003.

Stinne


Stinne Poulsen

Pædagog og psykoterapeut
Mobil: 22 20 98 14
stinne@netvaerketaalborg.dk

Mange års erfaring i relations- og motivationsarbejde samt i behandling af anbragte børn/unge, ADHD, udviklingshæmmede med psykiatriske lidelser samt domsanbragte.
Faglig Koordinator.

Efteruddannelse:

 • Psykoterapi

Ansat i NETVÆRKET siden 2006.

René Borup
Leder og pædagog
Mobil: 20 81 79 55
rene@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med anbragte børn og unge.

Efteruddannelse:

 • Mentalisering
 • Psykoterapeut ved PIAA

Ansat i NETVÆRKET siden 2014.

Ulla

Ulla Froberg
Pædagog
Mobil: 28 56 76 69
ulla@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med anbragte børn og unge.

Efteruddannelse:

 • Familiebehandling
 • “Speciale i Anbragte Unge og KRAP” 

Ansat i NETVÆRKET siden 2011.

Martin

Martin Simonsen
Pædagog
Mobil: 22 44 34 65
martin@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med børn og unge anbragt på døgninstitutioner.

Efteruddannelse:

 • Autismespektrumforstyrrelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Mentalisering
 • Ledelse i praksis

Ansat i NETVÆRKET siden 2012.

Anette

Anette Aun Jensen
Pædagog
Mobil: 26 21 04 32
anette@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med børn, unge og voksne på døgninstitution. 

Ansat i NETVÆRKET siden 2015.

Kasper

Kasper Rasmussen
Pædagog
Mobil: 20 73 12 45
kasper@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med arbejdet som kontaktperson, familiebehandler og ungdomssanktions koordinator.

Efteruddannelse:

 • KRAP
 • Motiverende samtale
 • Miljøterapi
 • Psykiatrivejledning
 • Familiebehandling

Ansat i NETVÆRKET siden 2017.

Maria Rise Christiansen
Pædagog
Mobil: 22 48 78 92
maria@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring i relations- og motivationsarbejde med børn, unge og voksne samt med unge med misbrug.

Ansat i NETVÆRKET siden 2017.

Anders

Anders Meldgaard
Pædagog
Mobil: 27 44 27 53
anders@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med anbragte unge.

Efteruddannelse:

 • Neuropædagogik
 • Mentalisering

Ansat i NETVÆRKET siden 2017.

Lise Grønning
Pædagog
Mobil: 20 64 17 74
lise@netvaerketaalborg.dk

Flere års relationserfaring med voksne og unge på Botilbud, herunder specifikt fokus på kommunikation. Erfaring med unge anbragte på døgninstitution.

Ansat i NETVÆRKET siden 2018.

Jan Jakobsen
Socialformidler
Mobil: 25 53 11 77
jan@netvaerketaalborg.dk

Mange års erfaring med arbejde som kontaktperson og mentor for psykisk sårbare- Støtteperson for forældre, der har fået deres børn anbragt. Flere års erfaring med unge og voksne kriminelle. 

Efteruddannelse:

 • Vejlederuddannelse
 • LS/RNR uddannelse og risiko- og behovsvurdering af kriminelle

Ansat i NETVÆRKET siden 2018.

Søren Sloth
Pædagog
Mobil: 30 22 37 82
soren@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med anbragte børn og unge på døgninstitution.
Herunder misbrugsproblematikker, omsorgssvigt og tidlige følelsesmæssige skader.

Ansat i NETVÆRKET siden 2018.


Karin Gransgaard
Pædagog
Mobil: 30 21 92 19
karin@netvaerketaalborg.dk

Uddannet pædagog med speciale i social- og specialpædagogik. Særlig erfaring med støttede og overvågede samvær samt familierådgivning.

Ansat i NETVÆRKET siden marts 2019.


Kathrine Vedel-Schmidt
Pædagog
Mobil: 22 50 79 71
kathrine@netvaerketaalborg.dk

Uddannet pædagog med speciale i social- og specialpædagogik. Derigennem særlig erfaring indenfor børn-, unge- og voksenpsykiatri samt med fysisk- og psykisk handicappede.

Ansat i NETVÆRKET siden 2019.


René Grøndahl Larsen
Socialformidler
Mobil: 22 39 16 74
renegl@netvaerketaalborg.dk

Mange års erfaring i kommunalt indenfor jobcenterregi samt det sociale område samt bostøttefunktion indenfor socialpsykiatrien. Flere års erfaring indenfor unge- og voksenområdet i arbejdet med kriminelle.

Efteruddannelse:

LS/RNR uddannelse, screening for risiko- og behovsvurdering af kriminelle

Ansat i NETVÆRKET i oktober 2018.


Pernille Sandager Borup
Socialrådgiver
Mobil: 29 70 95 15
pernille@netvaerketaalborg.dk

Mange års erfaring med relations og motivationsarbejde gennem bostøttearbejde med særligt udsatte borgere indenfor socialpsykiatri, misbrugere og dobbeltdiagnose, herunder unge hjemløse. Flere års erfaring med gruppestøtte, misbrugsbehandling og familiearbejde samt afholdelse af netværksmøder.

Efteruddannelse:

 • Kognitive behandlingsformer
 • CTI

Ansat i NETVÆRKET siden 2019.


Elisabeth Hjulmand
Pædagog
Mobil: 53 37 10 70
elisabeth@netvaerketaalborg.dk

Mange års erfaring i at arbejde med sårbare og udsatte unge. Flere års erfaring med individuel/gruppe baseret vejledning og rådgivning indenfor ADHD, angst, incestramte kvinder, fysisk og mental sundhed.

Efteruddannelse:

 • Individuel terapeut i krop- og gestalt terapi
 • Nordlys massageterapeut
 • Kognitive behandlingsformer
 • Enneagram Practioner
 • Diverse moduler indenfor pædagogisk psykologi

Ansat i NETVÆRKET siden 2019.


Henriette Kristensen
Pædagog
Mobil: 22 20 98 15
henriettebk@netvaerketaalborg.dk

Uddannet pædagog med flere års erfaring i relationsarbejdet med børn og unge samt i rollen som støttekontaktperson for mennesker indenfor socialpsykiatrien med funktions nedsættelser, psykiatriske problemstillinger, sociale problemer og rusmiddelproblematikker.

Efteruddannelse:

 • Pd modul “Neuropsykologi og neuropædagogik”
 • Pd modul “Praktikvejleder til pædagoguddannelsen”
 • Uddannet i at give NADA (øreakupunktur som supplerende behandling ved Recovery, stress, afhængighed og psykiske tilstande
 • ICDP niveau 1

Ansat i NETVÆRKET siden 2020.

gry-foto_WEB


Gry Brams
Socialpædagog
Mobil: 25 53 04 14
gry@netvaerketaalborg.dk

 • Uddannet pædagog med speciale i socialpædagogik.
 • Flere års erfaring med voksne og unge på botilbud, herunder specifikt fokus på kommunikation.
 • Erfaring som støttekontaktperson i Aalborg kommune.
 • Flere års erfaring med børn med psykiske- og fysiske funktionsnedsættelser.

Ansat i NETVÆRKET siden 2020.

Flemming-foto_WEB


Flemming Iversen
Socialpædagog
Mobil: 24 40 45 90
flemming@netvaerketaalborg.dk

Flere års relations erfaring med voksne og unge på botilbud, herunder specifikt fokus på kommunikations- og funktionsnedsættelser.

Erfaring med unge anbragte på døgninstitution.

Ansat i NETVÆRKET siden 2020.


Marie Moltzen
Socialpædagog og cand. Pæd. Pæd. Psyk
Mobil: 23 49 48 82
marie@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med relations/ bostøttearbejde med særlig udsatte, dobbeltdiagnosticerede og psykisk sårbare borgere. Erfaring med voksne og unge på socialpsykiatrisk opholdssted. Flere års erfaring med gruppestøtte og andre gruppeforløb med psykisk sårbare unge.

Efteruddannelse:

 • Kandidatgrad i pædagogisk psykologi
 • PAS-konsulent
 • Samtaleteknikker med børn
 • Dobbeltdiagnose
 • Voldsforebyggelse og konfliktløsning

Ansat i NETVÆRKET siden 2020.


Elizabeth Clement Larsen
Pædagog
Mobil: 22 99 16 42
elizabeth@netvaerketaalborg.dk

 • Uddannet pædagog med speciale i socialpædagogik
 • Erfaring som støttekontaktperson
 • Flere års erfaring med unge og voksne med psykiske- og fysiske funktionsnedsættelser
 • Flere års erfaring med voksne og unge på botilbud, herunder særligt fokus på kommunikation, relation og udvikling

Ansat i NETVÆRKET siden 2020.

foto-mie-ostergaard


Mie Østergaard
Socialrådgiver
Mobil: 60 53 13 24
mie@netvaerketaalborg.dk

Uddannet socialrådgiver med erfaring i relations- og motivationsarbejde, samt i familiegruppe med særligt fokus på børn og unges trivsel og udvikling.

Ansat i NETVÆRKET siden 2020.


Thomas Rafaelsen
Pædagog
Mobil: 20 65 64 86
thomas@netvaerketaalborg.dk

Uddannet pædagog med flere års erfaring indenfor arbejdet med børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Støttepædagog for unge med særlige behov.

Efteruddannelse:

 • Praktikvejleder
 • ICDP niveau 1

Ansat i NETVÆRKET siden 2021.

foto-marianne-jensen


Marianne Bjerregaard
Pædagog
Mobil: 61 70 70 59
marianne@netvaerketaalborg.dk

Flere års relationserfaring med unge og voksne på botilbud, herunder specifikt fokus på kommunikation og personer med udfordringer grundet psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

Efteruddannelse:

 • Neuropsykologi/pædagogik

Ansat i NETVÆRKET siden 2021.

foto-Nicole-Rasch


Nicole Rasch
Socialrådgiver
Mobil: 25 30 71 62
nicole@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring fra Familiegruppen og Uddannelseshuset, hvor jeg har arbejdet med relations- og motivationsarbejde med børn, unge og voksne.

Ansat i NETVÆRKET siden 2021.

 

FOTO-Rikke-Matiesen


Rikke H. Mathiesen
Socialpædagog
Mobil: 42 22 18 15
rikke@netvaerketaalborg.dk

Mange års erfaring med relations- motivations- og miljøterapeutisk arbejde fra socialpsykiatriske bosteder, socialpsykiatrisk bostøtte i eget hjem og behandlingspsykiatri. Stor erfaring med voksne (18+) borgere, der har emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse, skizofreni, dobbeltdiagnose, angst og ADHD.

Efteruddannelse:

 • Personligheds- og Socialpsykologi fra AAU
 • Relationsarbejde i Socialpsykiatrien
 • Pædagogisk relationsarbejde
 • Den svære samtale
 • Selvskadende unge

Ansat i NETVÆRKET siden 2021.

foto-mette-pejtersen


Mette Pejtersen
Socialpædagog
Mobil: 20 64 21 78
mette@netvaerketaalborg.dk

Uddannet pædagog med mange års erfaring indenfor specialområdet. Herunder børn/unge og deres familier med ASF, ADHD, skolevægring, fysiske, psykiske og sociale problemstillinger. Har arbejdet en del år som støtte/kontakt i familiernes hjem, baseret på rådgivning og vejledning, samt været med til at skabe struktur på hverdagen.

Efteruddannelse:

 • Socialpædagogisk efteruddannelse i neuropædagogik og neuropsykologi.
 • TEACCH, Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children, er en metode til behandling af børn og voksne med autisme.

Ansat i NETVÆRKET siden 2021.

Jonatan-Lyngaa


Jonatan Lyngaa Engmose
Idrætspædagog
Mobil: 24 25 86 62
jonatan@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med unge med dobbeltdiagnoser, medfødte eller erhvervede skader, kognitive vanskeligheder og blandingsmisbrug.

Efteruddannelse:

 • Dobbeltdiagnose uddannelsen.
 • Kognitiv miljøterapi.

Ansat i NETVÆRKET siden 2021.