Claus

Claus Greve
Leder af NETVÆRKET & Pædagog
Mobil: 22 88 75 25
claus@netvaerketaalborg.dk

Mange års erfaring med socialpædagogisk arbejde, ledelse i offentligt og privat regi.

Efteruddannelse i:

 • Supervision
 • Kognitiv behandling
 • Misbrugsbehandling
 • Ledelse

Stifter af NETVÆRKET i 2003.

Stinne

Stinne Poulsen
Pædagog & psykoterapeut
Mobil: 22 20 98 14
stinne@netvaerketaalborg.dk

Mange års erfaring i relations- og motivationsarbejde samt i behandling af anbragte børn/unge, ADHD, udviklingshæmmede med psykiatriske lidelser samt domsanbragte.

Efteruddannelse i:

 • Psykoterapi

Ansat i NETVÆRKET siden 2006.

Rene

René Borup
Souschef & Pædagog
Mobil: 20 81 79 55
rene@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med anbragte børn og unge.

Efteruddannelse i;

 • Mentalisering
 • Psykoterapeut studerende ved PIAA

Ansat i NETVÆRKET siden 2014.

Ulla

Ulla Froberg
Pædagog
Mobil: 28 56 76 69
ulla@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med anbragte børn og unge. Efteruddannelse i:

 • “Speciale i Anbragte Unge og KRAP”. 

Ansat i NETVÆRKET siden 2011.

Martin

Martin Simonsen
Pædagog
Mobil: 22 44 34 65
martin@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med anbragte unge på døgninstitution 

Ansat i NETVÆRKET siden 2012.

Anette

Anette Aun Jensen
Pædagog
Mobil: 26 21 04 32
anette@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med børn, unge og voksne på døgninstitution. 

Ansat i NETVÆRKET siden 2015.

Kasper

Kasper Rasmussen
Pædagog
Mobil: 20 73 12 45
kasper@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med arbejdet som kontaktperson, familiebehandler og ungdomssanktions koordinator.

Efteruddannelse i:

 • KRAP
 • Motiverende samtale
 • Miljøterapi
 • Psykiatrivejledning

Ansat i NETVÆRKET siden 2017

Maria Rise Christiansen
Pædagog
Mobil: 22 48 78 92
maria@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring i relations- og motivationsarbejde med børn, unge og voksne samt med unge med misbrug.

Ansat i NETVÆRKET siden 2017.

Anders

Anders Meldgaard
Pædagog
Mobil: 27 44 27 53
anders@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med anbragte unge.

Efteruddannelse i:

 • Neuropædagogik
 • Mentalisering

Ansat i NETVÆRKET siden 2017.

Rune

Rune Jønson
Socialpædagog
Mobil: 22 43 96 20
rune@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring i miljøterapeutisk behandling af unge med psykiatriske diagnoser samt tidlige følelsesmæssige skader. Derudover familiebehandling samt arbejde med voksne med ADHD. Efteruddannelse i mentalisering, relationskompetencer og miljøterapi.

Ansat i NETVÆRKET siden 2017.

Lise Grønning
Pædagog
Mobil: 20 64 17 74
lise@netvaerketaalborg.dk

Flere års relationserfaring med voksne og unge på Botilbud, herunder specifikt fokus på kommunikation. Erfaring med unge anbragte på døgninstitution.

Ansat i NETVÆRKET siden 2018.

Jan Jakobsen
Socialformidler
Mobil: 25 53 11 77
jan@netvaerketaalborg.dk

Mange års erfaring med arbejde som kontaktperson og mentor for psykisk sårbare- Støtteperson for forældre, der har fået deres børn anbragt. Flere års erfaring med unge og voksne kriminelle. 

Efteruddannelse: Vejlederuddannelse. LS/RNR uddannelse og risiko- og behovsvurdering af kriminelle.

Ansat i NETVÆRKET siden 2018

Dianna Gade Hansen
Pædagog
Mobil: 20 45 37 42
dianna@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med miljøterapeutisk og mentaliserende relations- og motivationsarbejde med anbragte børn og unge på døgninstitution.

Ansat i NETVÆRKET siden 2018.

Søren Sloth
Pædagog
Mobil: 30 22 37 82
soren@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med anbragte børn og unge på døgninstitution.
Herunder misbrugsproblematikker, omsorgssvigt og tidlige følelsesmæssige skader.

Ansat i NETVÆRKET siden 2018

Henriette Velling
Socialrådgiver
Mobil: 53 27 64 54
henriette@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med børn og unge, både forebyggende og anbringelse.

Efteruddannelse i;

 • Narrativ børnemindmap
 • Signs og safety

Ansat i NETVÆRKET siden november 2018.

Karin Gransgaard
Pædagog
Mobil: 30 21 92 19
karin@netvaerketaalborg.dk

Uddannet pædagog med speciale i social- og specialpædagogik. Særlig erfaring med støttede og overvågede samvær samt familierådgivning.

Ansat i NETVÆRKET siden marts 2019.

Kathrine Vedel-Schmidt
Pædagog
Mobil: 22 50 79 71
kathrine@netvaerketaalborg.dk

Uddannet pædagog med speciale i social- og specialpædagogik. Derigennem særlig erfaring indenfor børn-, unge- og voksenpsykiatri samt med fysisk- og psykisk handicappede.

Ansat i NETVÆRKET siden 2019

René Grøndahl Larsen
Socialformidler
Mobil: 22 39 16 74
renegl@netvaerketaalborg.dk

Mange års erfaring i kommunalt indenfor jobcenterregi samt det sociale område samt bostøttefunktion indenfor socialpsykiatrien. Flere års erfaring indenfor unge- og voksenområdet i arbejdet med kriminelle.

Efteruddannelse: LS/RNR uddannelse, screening for risiko- og behovsvurdering af kriminelle.

Ansat i NETVÆRKET i oktober 2018.