Claus

Claus Greve
Leder af NETVÆRKET & Pædagog
Mobil: 22 88 75 25
claus@netvaerketaalborg.dk

Mange års erfaring med socialpædagogisk arbejde, ledelse i offentligt og privat regi.

Efteruddannelse i:

 • Supervision
 • Kognitiv behandling
 • Misbrugsbehandling
 • Ledelse

Stifter af NETVÆRKET i 2003.

Stinne

Stinne Poulsen
Pædagog & psykoterapeut
Mobil: 22 20 98 14
stinne@netvaerketaalborg.dk

Mange års erfaring i relations- og motivationsarbejde samt i behandling af anbragte børn/unge, ADHD, udviklingshæmmede med psykiatriske lidelser samt domsanbragte.
Faglig Koordinator.

Efteruddannelse i:

 • Psykoterapi

Ansat i NETVÆRKET siden 2006.

René Borup
Souschef & Pædagog
Mobil: 20 81 79 55
rene@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med anbragte børn og unge.

Efteruddannelse i;

 • Mentalisering
 • Psykoterapeut ved PIAA

Ansat i NETVÆRKET siden 2014.

Ulla

Ulla Froberg
Pædagog
Mobil: 28 56 76 69
ulla@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med anbragte børn og unge.

Efteruddannelse i:

 • Familiebehandling
 • “Speciale i Anbragte Unge og KRAP”. 

Ansat i NETVÆRKET siden 2011.

Martin

Martin Simonsen
Pædagog
Mobil: 22 44 34 65
martin@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med anbragte unge på døgninstitution 

Ansat i NETVÆRKET siden 2012.

Anette

Anette Aun Jensen
Pædagog
Mobil: 26 21 04 32
anette@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med børn, unge og voksne på døgninstitution. 

Ansat i NETVÆRKET siden 2015.

Kasper

Kasper Rasmussen
Pædagog
Mobil: 20 73 12 45
kasper@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med arbejdet som kontaktperson, familiebehandler og ungdomssanktions koordinator.

Efteruddannelse i:

 • KRAP
 • Motiverende samtale
 • Miljøterapi
 • Psykiatrivejledning

Ansat i NETVÆRKET siden 2017.

Maria Rise Christiansen
Pædagog
Mobil: 22 48 78 92
maria@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring i relations- og motivationsarbejde med børn, unge og voksne samt med unge med misbrug.

Ansat i NETVÆRKET siden 2017.

Anders

Anders Meldgaard
Pædagog
Mobil: 27 44 27 53
anders@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med anbragte unge.

Efteruddannelse i:

 • Neuropædagogik
 • Mentalisering

Ansat i NETVÆRKET siden 2017.

Rune

Rune Jønson
Socialpædagog
Mobil: 22 43 96 20
rune@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring i miljøterapeutisk behandling af unge med psykiatriske diagnoser samt tidlige følelsesmæssige skader. Derudover familiebehandling samt arbejde med voksne med ADHD.

Efteruddannelse i mentalisering, relationskompetencer og miljøterapi.

Ansat i NETVÆRKET siden 2017.

Lise Grønning
Pædagog
Mobil: 20 64 17 74
lise@netvaerketaalborg.dk

Flere års relationserfaring med voksne og unge på Botilbud, herunder specifikt fokus på kommunikation. Erfaring med unge anbragte på døgninstitution.

Ansat i NETVÆRKET siden 2018.

Jan Jakobsen
Socialformidler
Mobil: 25 53 11 77
jan@netvaerketaalborg.dk

Mange års erfaring med arbejde som kontaktperson og mentor for psykisk sårbare- Støtteperson for forældre, der har fået deres børn anbragt. Flere års erfaring med unge og voksne kriminelle. 

Efteruddannelse:

 • Vejlederuddannelse.
 • LS/RNR uddannelse og risiko- og behovsvurdering af kriminelle.

Ansat i NETVÆRKET siden 2018.

Dianna Gade Hansen
Pædagog
Mobil: 20 45 37 42
dianna@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med miljøterapeutisk og mentaliserende relations- og motivationsarbejde med anbragte børn og unge på døgninstitution.

Ansat i NETVÆRKET siden 2018.

Søren Sloth
Pædagog
Mobil: 30 22 37 82
soren@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med anbragte børn og unge på døgninstitution.
Herunder misbrugsproblematikker, omsorgssvigt og tidlige følelsesmæssige skader.

Ansat i NETVÆRKET siden 2018.

Henriette Velling
Socialrådgiver
Mobil: 53 27 64 54
henriette@netvaerketaalborg.dk

Flere års erfaring med børn og unge, både forebyggende og anbringelse.

Efteruddannelse i;

 • Narrativ børnemindmap
 • Signs og safety

Ansat i NETVÆRKET siden november 2018.

Karin Gransgaard
Pædagog
Mobil: 30 21 92 19
karin@netvaerketaalborg.dk

Uddannet pædagog med speciale i social- og specialpædagogik. Særlig erfaring med støttede og overvågede samvær samt familierådgivning.

Ansat i NETVÆRKET siden marts 2019.

Kathrine Vedel-Schmidt
Pædagog
Mobil: 22 50 79 71
kathrine@netvaerketaalborg.dk

Uddannet pædagog med speciale i social- og specialpædagogik. Derigennem særlig erfaring indenfor børn-, unge- og voksenpsykiatri samt med fysisk- og psykisk handicappede.

Ansat i NETVÆRKET siden 2019.

René Grøndahl Larsen
Socialformidler
Mobil: 22 39 16 74
renegl@netvaerketaalborg.dk

Mange års erfaring i kommunalt indenfor jobcenterregi samt det sociale område samt bostøttefunktion indenfor socialpsykiatrien. Flere års erfaring indenfor unge- og voksenområdet i arbejdet med kriminelle.

Efteruddannelse:

LS/RNR uddannelse, screening for risiko- og behovsvurdering af kriminelle.

Ansat i NETVÆRKET i oktober 2018.

Pernille Sandager Borup
Socialrådgiver
Mobil: 29 70 95 15
pernille@netvaerketaalborg.dk

Mange års erfaring med relations og motivationsarbejde gennem bostøttearbejde med særligt udsatte borgere indenfor socialpsykiatri, misbrugere og dobbeltdiagnose, herunder unge hjemløse. Flere års erfaring med gruppestøtte, misbrugsbehandling og familiearbejde samt afholdelse af netværksmøder.

Efteruddannelse:

 • Kognitive behandlingsformer
 • CTI

Ansat i NETVÆRKET siden 2019.

Elisabeth Hjulmand
Pædagog
Mobil: 53 37 10 70
elisabeth@netvaerketaalborg.dk

Mange års erfaring i at arbejde med sårbare og udsatte unge. Flere års erfaring med individuel/gruppe baseret vejledning og rådgivning indenfor ADHD, angst, incestramte kvinder, fysisk og mental sundhed.

Efteruddannelse:

 • Individuel terapeut i krop- og gestalt terapi
 • Nordlys massageterapeut
 • Kognitive behandlingsformer
 • Enneagram Practioner
 • Diverse moduler indenfor pædagogisk psykologi

Ansat i NETVÆRKET siden 2019.

Henriette Kristensen
Pædagog
Mobil: 22 20 98 15
henriettebk@netvaerketaalborg.dk

Uddannet pædagog med flere års erfaring i relationsarbejdet med børn og unge samt i rollen som støttekontaktperson for mennesker indenfor socialpsykiatrien med funktions nedsættelser, psykiatriske problemstillinger, sociale problemer og rusmiddelproblematikker.

Efteruddannelse:

 • Pd modul “Neuropsykologi og neuropædagogik”
 • Pd modul “Praktikvejleder til pædagoguddannelsen”
 • Uddannet i at give NADA (øreakupunktur som supplerende behandling ved Recovery, stress, afhængighed og psykiske tilstande
 • ICDP niveau 1

Ansat i NETVÆRKET siden 2020.