NETVÆRKET baserer sin indsats på den grundforståelse, at det er centralt for den unges udvikling at have tilgængelige voksne. Tilgængelighed rummer både et konkret, fysisk forhold og en psykologisk dimension. Den unge kan komme i forbindelse med sin støtte-/kontaktperson døgnet rundt, og den voksne bestræber sig på at være nærværende, det vil sige psykologisk tilgængelig samt indlevende og anerkendende forholdende sig til den unge. I kraft af den voksnes tilgængelighed skabes der mulighed for at etablere og udvikle udviklingsstøttende relationer.

I NETVÆRKETS praksis betragtes relationen som det centrale udviklingsrum. Denne forståelse henter sin begrundelse i psykologiske og pædagogiske teorier, hvor menneskets udvikling primært forstås som afhængigt af de nære relationer, vedkommende indgår i. Set i lyset af denne pædagogiske grundforståelse bliver kvaliteten af relationen mellem den voksne og den unge naturligvis væsentlig for, om den unge kan hente næring fra sit forhold til den voksne. Således er det af afgørende betydning, at der skabes et forhold, der bygger på mellemmenneskelige kvaliteter som tillid, åbenhed, respekt, tolerance, rummelighed og troværdighed, mod og personlig integritet.

Endvidere er følgende andre pædagogiske metoder væsentlige i NETVÆRKETs arbejde:

  • omsorg og støtte i hverdagen
  • samtaler, rådgivning og vejledning
  • samværsaftener
  • telefonsamtaler
  • aktiviteter og ture
  • rådighedsvagt