NETVÆRKETS tilbud indeholder et værested, hvor der er mulighed for hyggeligt samvær, aktiviteter, social træning mm.. Stedet har åben hver mandag, hvor der altid er fællesspisning. Derudover er der åbent efter aftale. Stedet bruges eksempelvis til samvær med andre unge, til lektiehjælp, fødselsdage og traditioner, lån af computer mv. Vi deltager lejlighedsvis i arrangementer i byen såsom koncerter, biografture, AaB-fodboldkampe og kunstneriske udstillinger.

Tilbud til tidligere unge i NETVÆKET
Døren er altid åben for alle tidligere indskrevne unge. Herudover inviteres de til en årlig sommerfest.