Tilbuddet

NETVÆRKET har mulighed for at stille op til akutte opgaver, eksempelvis ved sammenbrud i anbringelser, akut opståede problemer i familier mm. Der vil være mulighed for at stille med medarbejdere i kortere eller længere perioder for at arbejde på at genoptage anbringelsen eller søge alternative anbringelsesmuligheder.

Pris

Prisen aftales i hvert enkelt tilfælde