Socialpædagogisk værested

Tilbuddet

NETVÆRKETS tilbud indeholder et værested placeret i Aalborg by. Stedet har åben hver mandag, hvor der er fællesspisning. Derudover er der åbent efter aftale. Formålet med NETVÆRKETS sociale tilbud er at skabe et frirum for de unge, hvor de kan øve sig i social kontakt og skabe sociale relationer. Derfor arrangeres der sociale sammenkomster og samvær med andre unge f.eks. lektiehjælp, fødselsdagsarrangementer, lån af computer og andre aktiviteter. Der er i løbet af året faste traditioner, som eksempelvis Halloween, julefrokost mm.