Faglig udvikling

Vi modtager hvert år individuel supervision samt flere dages undervisning i forskellige faglige emner ud fra varierende behov.

2023- Flere i personalegruppen modtager et undervisning- og opkvalificeringsforløb ved Molis –  specifikt indenfor autisme. Derudover har vi en kollega der er ved at uddanne sig til psykiatrivejleder på Københavns Proffesionshøjskole. Ligeledes har vi en kollega, der er igang med at uddanne sig til sorgrådgiver på UCN.

2022-2023. Grundet efterspørgsel på familiebehandlere i PFR opgaver blev 4 af vores kollegaer uddannet ved Kempler Instituttet i Odense.

2022- En af vores kollegaer, er ved at studere psykoterapi (4.- årig uddannelse) ved Psykoterapeutisk Institut Århus (PIAA)

November 2021. Hele personalegruppen har modtaget 2 dages undervisning af psykolog Pia Callesen omkring metakognitiv terapi og metoder. Pia Callesen er dr., phd og specialist i psykoterapi og klinikchef og indehaver af CEKTOS – Center for Kognitiv og Metakognitiv Terapi i København.
Pia har skrevet bøgerne “Grib livet – slip angsten”, “Lev mere – tænk mindre” og “Mod på livet”. Pia er en flittig foredragsholder, deltager ofte i debatter og kan følges i sin podcast “Pia Callesen live”.

2020-2021. Vi deltager i et indsatsforløb over 1 1/2 år omkring recovery-orienteret rehabilitering. Rådgivningsforløbet består af en opstartsfase, analysefase og udviklingsfase, hvor vi deltager med en implementeringsgruppe bestående af medarbejdere, ledere og borgere. Rådgivningsforløbet er udbudt af Socialstyrelsen.

2020-2021. Vi er i et undervisnings- og opkvalificeringsforløb omkring spiseforstyrrelser. Forløbet strækker sig over 1 år, og er en kombination af undervisning og supervision. Psykolog, cand.psych Birgit Alsinger forestår opkvalificeringsforløbet.

I 2017 har vi haft undervisning og modtaget supervision af psykolog og psykoterapeut Per Revstedt, der blandt andet har skrevet bøgerne “Motivationsarbejde” og “Ingen er håbløs”.

I 2016 har vi haft undervisning i psykiske lidelser og mentalisering. Ligesom vi sammen med Psykoterapeutisk Forening har afholdt 2 temadage.

I 2015 har vi deltaget i en temadag med Dorthe Birkmose om ondskab: “Når gode mennesker handler ondt”.

I 2015 gennemførte personalet på NETVÆRKET et undervisnings- og supervisionsforløb i: “Indføring i en mentaliserings baseret metode” med psykolog Maja Nørgård Jacobsen. Vi trænes gennem supervision i denne metode. Se bogen Mentaliseringskompetence her.

I 2014 deltog vi i en temadag om emnet “SKAM” med psykolog Lars Sørensen, og i en temadag med Karin Dyhr, hvor temaet var: “BORDERLINE – set indefra”.

I 2011 afholdt vi et foredrag: ”Etik og værdier i socialt arbejde” med Filosof Jørgen Husted. I 2010 deltog vi alle i en konference om ”Neuropædagogik – som medspiller i pædagogisk arbejde”, samt afholdt to foredrag på NETVÆRKET for vores samarbejdspartnere: ” Dømmekraft i socialt arbejde” med Anne Marie Pahuus, og ”Det menneskelige” med Jan Brødslev Olsen.

I 2008 deltog vi i en temadag med Per Revsstedt i ” Motivationsarbejde”.

I 2006 – 2007 har vi sammen med Aalborg Kommunes Ungdomscenter deltaget i et fælles uddannelsesforløb i kognitive behandlingsformer.

I 2006-2007 af Lis Møller og lektor, Jan Brødslev Olsen, Aalborg Universitet, bl.a. med det formål at få udviklet vores fælles faglighed. Vi har igen arbejdet med relationer og anerkendelse samt med essenskvaliteter. Forløbet er afsluttet med en rapport, hvori der indgår interviews.

I 2005 af seminarielærer, Lis Møller, Aalborg Pædagogseminarium, i relationen som udviklingsrum, motivation og anerkendelse. I undervisningen er der taget udgangspunkt i vores praksisbeskrivelser.