Mentorstøtte

Tilbuddet

NETVÆRKET tilbyder mentorstøtte indenfor de forskellige mentortyper i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats (jvf. LAB § 31). Det er målet at støtte borgeren i at opnå, fastholde eller fuldføre beskæftigelse. Det kan dreje sig om ordinært arbejde, uddannelse, aktiviteter, tilbud eller ansættelse i fleksjob. Gennem bl.a. relations- og motivationsarbejde støttes den enkelte borger med udgangspunkt i sin individuelle situation.