støtte til hjemmeboende børn

Tilbuddet

Der udarbejdes i hver enkelt sag en samarbejdsaftale, der beskriver barnets/den unges behov for socialpædagogisk støtte. Det er intentionen, at medarbejderen fra NETVÆRKET i en periode skal udgøre en stabil og fortrolig voksenkontakt, der kan yde støtte til barnet/den unge indenfor eksempelvis følgende områder:

  • At passe skolen
  • Forholdet til forældrene
  • Kontakt mellem barnet/den unge, hjemmet og skolen
  • At indgå i fritidsaktiviteter og sociale relationer
  • Rådgivning af familien
  • Forebygge kriminalitet og misbrug
  • Støtte i overgangen til egen bolig

Endvidere er det NETVÆRKETS opgave at koordinere indsatsen indenfor handleplanens rammer, så der bliver helhed i indsatsen og hjælpen bliver sammenhængende. Den unge får tilknyttet en pædagog, som er til rådighed døgnet rundt – for både barnet/den unge og overfor offentlige myndigheder.