SAMTALEFORLØB

Tilbuddet

Støtten indebærer overtagelse af ansvaret for arbejdet med den unge. Der udarbejdes en samarbejdsaftale, der beskriver den unges behov for socialpædagogisk støtte. NETVÆRKET kan yde støtte til den unge i stort set alle livets områder, f.eks. i forhold til:

  • Boligforhold (at få og bevare en bolig)
  • Arbejds- og skoleforhold
  • Økonomiske forhold
  • Fysisk helbred, psykologiske behov og problemer
  • Familieforhold
  • Fritid
  • Venner
  • Kærester
  • Udviklingsmuligheder og opgaver og ikke mindst de unges egne ønsker, drømme, håb og planer – eller mangel på samme
  • Sociale kompetencer

Endvidere påtager NETVÆRKET sig at koordinere indsatsen indenfor handleplanens rammer, så der bliver helhed i indsatsen og hjælpen bliver sammenhængende. Den unge får tilknyttet en pædagog/socialrådgiver, som er til rådighed døgnet rundt – såvel for den unge som overfor offentlige myndigheder.