Mød os!

René Borup

Daglig leder/medejer

Uddannelse
Pædagog og psykoterapeut

Erfaring
Ledelse, mentalisering, anbragte børn og unge samt Familiebehandling

2081 7955

Jacob Hoydal

Driftschef/medejer

Uddannelse
cand. Phil. samf, Social Sciences BSc, Administration og Samfundsfag, Pædagogikum, Samfundsfag

Erfaring
Strategisk ledelse, Ledelse af ledere og personale, Socialområdet, Anbringelse, Børn/Unge §66, §85, §107, Kontraktopfyldelse, tilsyn, kvalitet, Økonomi.

3112 0418

Stinne Poulsen

Faglig koordinator

Uddannelse
Pædagog og psykoterapeut

Erfaring
Relations- og motivationsarbejde, anbragte børn/unge, udviklingshæmmede med psykiatriske lidelser samt domsanbragte.

2220 9814

Kasper Rasmussen

Faglig koordinator

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
KRAP, motiverende samtale, miljøterapi, psykiatrivejledning og familiebehandling.

2073 1245

Martin Simonsen

Administrativ koordinator

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Anbragte børn/unge, ASF, spiseforstyrrelser, mentalisering og ledelse i praksis.

2244 3465

Line Ejsing

 

Uddannelse
Psykolog

Erfaring
Pædagogisk-psykologisk rådgivning i almen- og specialområde. Psykologiske undersøgelser. Angstbehandling i gruppe. Mentalisering. Pædagogisk støtte til mennesker med udviklingsforstyrrelser.

2751 2668

Anette Aun Jensen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Anbragte børn/unge og voksne på døgninstitution

2621 0432

Maria Christiansen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Relations- og motivationsarbejde med børn/unge og voksne. Misbrug.

2248 7892

Anders Meldgaard

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Anbragte børn/unge, neuropædagogik, mentalisering.

2744 2753

Lise Grønning

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Relations erfaring med unge og voksne med fokus på kommunikation. Anbragte unge.

2064 1774

Jan Jakobsen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Socialformidler

Erfaring
Kontaktperson, mentor, §54, unge og voksne kriminelle, vejleder, LS/RNR

2553 1177

Søren Sloth

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Anbragte børn/unge, misbrugsproblematikker, tidlige følelsesmæssige skader.

3022 3782

Karin Gransgaard

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Social- og specialpædagogik, støttede og overvågede samvær, familierådgivning.

3021 9219

René G. Larsen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Socialformidler

Erfaring
Jobcenter, bostøtte, socialpsykiatri, kriminelle unge/voksne. LS/RNR

2239 1674

Pernille S. Borup

Familiebehandler, støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Socialrådgiver

Erfaring
Relations og motivationsarbejde, bostøtte, socialpsykiatri, misbrugere, dobbeltdiagnose, hjemløse, gruppestøtte, misbrugsbehandling, familiebehandling, kognitive behandlingsformer, CTI

2970 9515

Elisabeth Hjulmand

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Sårbare og udsatte unge, individuel/gruppe baseret vejledning og rådgivning, ADHD, angst, incestramte kvinder, fysisk og mental sundhed. Terapeut i krop- og gestalt terapi, massage terapeut, kognitive behandlingsformer, Enneagram practioner, pædagogisk psykologi.

5337 1070

Henriette B. Kristensen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Relations arbejde med børn/unge, støttekontakt person, socialpsykiatri, funktionsnedsættelser, psykiatriske problemstillinger, sociale problemer, rusmiddels problematikker. Neuropsykologi, Neuropædagogik, Praktikvejleder, NADA, ICDP niveau 1.

2220 9815

Gry Brams

Familiebehandler, støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Socialpædagogik, Unge/voksne på botilbud med fokus på kommunikation, støttekontaktperson, børn/unge med psykiske- og fysiske funktionsnedsættelser.

2553 0414

Flemming Iversen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Unge/voksne på botilbud specifikt med fokus på kommunikations- og funktionsnedsættelser. Anbragte unge.

2440 4590

Marie Moltzen

Familiebehandler, støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Socialpædagog og cand. Pæd. Psyk.

Erfaring
Relations- og bostøttearbejde med særlig udsatte, dobbeltdiagnose, socialpsykiatri, gruppestøtte. PAS, samtaleteknikker med børn, voldsforbyggelse og konfliktløsning

2349 4882

Elizabeth C. Larsen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog og psykoterapeutstuderende

Erfaring
Socialpædagogik, støttekontakt person, unge/voksne med psykiske- og fysiske funktionsnedsættelser. Unge/voksne på botilbud med særlig fokus på kommunikation – relation og udvikling.

2299 1642

Thomas Rafaelsen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Børn/unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Støttepædagog for unge med særlige behov. Praktikvejleder. ICDP Niveau 1.

2065 6486

Marianne Bjerregaard

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Unge/voksne på botilbud med specifik fokus på kommunikation. Psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Neuropsykologi/pædagogik.

6170 7069

Nicole Rasch

Familiebehandler, støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Socialrådgiver

Erfaring
Familiegruppen og uddannelseshuset. Relations- og motivationsarbejde med børn, unge og voksne.

2530 7162

Mette Pejtersen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
ASF, ADHD, Skoleværing; fysiske/psykiske og sociale problemstillinger. Støtte-/kontakt opgaver, rådgivning, vejledning, Neuropædagogik.Neuropsykologi. TEACCH.

2064 2178

Jonatan L. Engmose

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Dobbeltdiagnoser. Kognitive vanskeligheder. Blandingsmisbrugs problematikker. Kognitiv miljøterapi.

2425 8662

Anders N. Jensen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Anbragte børn/unge. Spiseforstyrrelser. Adhd. ASF.
Personlighedsforstyrrelser. Psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

3033 6110

Maigen Bisgaard

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Socialrådgiver

Erfaring
Mentor, bostøtte, §54 støtte, kontaktperson, rådgivnings opgaver, NGO, praktikvejleder, motivationel interviewing.

2288 0576

Kathrine Vedel

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Børn-, unge- og voksenpsykiatri. Fysisk- og psykisk handicappede. Social- og specialpædagogik.

2250 7971

Anette E. Lindstrøm

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Relations- og motivationsarbejde, julemærkehjem/døgncentre og opholdssteder. Diagnoser. Kriminelle. Misbrugsproblematikker. HAP. Opsøgende gadeplansarbejde. Sundhedsambassadør.

5192 5134

Camilla R. Elsberg

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Relations arbejde med unge og familier. Kontaktpersonopgaver.
Støttet og overvåget samvær. Familierådgivning. Neuropædagogik. ICDP.
Koordinator opgaver. Praktikvejleder.

2243 7772

Rikke Pedersen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Relations- og motivationsarbejde. Asyl- og integrationsarbejde på asylcentre. Psykisk- og fysisk handicap.

5240 6545

Niklas Rafaelsen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Bostøtteopgaver. Psykisk belastede borgere, Borgere med misbrugs-problematikker.

4250 2468

Ann Dybdal

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Børn/unge på døgninstitution. §54. Kognitiv adfærdsterapi. Kognitiv miljøterapi. Samtaler med børn/unge. Undervisning af børn/unge med ADHD.

2076 5143

Anette Thomsen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Socialrådgiver, Familie- og psykoterapeut. Kropsorienteret
Traumebehandler.

Erfaring
Relations- og motivationsarbejde med unge/voksne. Familie
rådgivning/behandling. Anbragte børn/unge. Mentalisering.
Psykoedukation. Angst/stressbehandling.

2096 0131