Mød os!

René Borup

Daglig leder/medejer

Uddannelse
Pædagog og psykoterapeut

Erfaring
Ledelse, mentalisering, anbragte børn og unge samt Familiebehandling

2081 7955

Anita Hoydal

Socialfaglig leder

Uddannelse
Socialrådgiver
Stud. Master, MBU, Udsatte Børn og Unge – faglig ledelse

Erfaring
Tilbudsleder
Ledelse af ledere/personale
Anbringelsesområde, Børn/Unge/Voksne, paragraf 66, 76 Efterværn
Socialfaglig Koordinering og Administration
Tilsyn, Kvalitet.

4016 01 85

Jacob Hoydal

Driftschef/medejer

Uddannelse
cand. Phil. samf, Social Sciences BSc, Administration og Samfundsfag, Pædagogikum, Samfundsfag

Erfaring
Strategisk ledelse, Ledelse af ledere og personale, Socialområdet, Anbringelse, Børn/Unge §66, §85, §107, Kontraktopfyldelse, tilsyn, kvalitet, Økonomi.

3112 0418

Stinne Poulsen

Faglig koordinator

Uddannelse
Pædagog og psykoterapeut

Erfaring
Relations- og motivationsarbejde, anbragte børn/unge, udviklingshæmmede med psykiatriske lidelser samt domsanbragte.

2220 9814

Kasper Rasmussen

Faglig koordinator

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
KRAP, motiverende samtale, miljøterapi, psykiatrivejledning og familiebehandling.

2073 1245

Martin Simonsen

Administrativ koordinator

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Anbragte børn/unge, ASF, spiseforstyrrelser, mentalisering og ledelse i praksis.

2244 3465 

Maria Christiansen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Relations- og motivationsarbejde med psykisk sårbare/udsatte børn/unge/voksne. Misbrug.

ASF (autismespecialisering) ADHD, belastningsreaktioner/dobbeltdiagnoser, skolevægring.

 

2248 7892

Jan Jakobsen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Socialformidler

Erfaring
Kontaktperson, mentor, §54, unge og voksne kriminelle, vejleder, LS/RNR

2553 1177

René G. Larsen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Socialformidler

Erfaring
Jobcenter, bostøtte, socialpsykiatri, kriminelle unge/voksne. LS/RNR

2239 1674

Pernille S. Borup

Familiebehandler, støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Socialrådgiver

Erfaring
Relations og motivationsarbejde, bostøtte, socialpsykiatri, misbrugere, dobbeltdiagnose, hjemløse, gruppestøtte, misbrugsbehandling, familiebehandling, kognitive behandlingsformer, CTI

2288 0980

Elisabeth Hjulmand

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Sårbare og udsatte unge, individuel/gruppe baseret vejledning og rådgivning, ADHD, angst, incestramte kvinder, fysisk og mental sundhed. Terapeut i krop- og gestalt terapi, massage terapeut, kognitive behandlingsformer, Enneagram practioner, pædagogisk psykologi.

5337 1070

Gry Brams

Familiebehandler, støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Socialpædagogik, Unge/voksne på botilbud med fokus på kommunikation, støttekontaktperson, børn/unge med psykiske- og fysiske funktionsnedsættelser.

2553 0414

Henriette B. Kristensen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Relations arbejde med børn/unge, støttekontakt person, socialpsykiatri, funktionsnedsættelser, psykiatriske problemstillinger, sociale problemer, rusmiddels problematikker. Neuropsykologi, Neuropædagogik, Praktikvejleder, NADA, ICDP niveau 1.

2220 9815

Marie Moltzen

Familiebehandler, støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Socialpædagog og cand. Pæd. Psyk.

Erfaring
Relations- og bostøttearbejde med særlig udsatte, dobbeltdiagnose, socialpsykiatri, gruppestøtte. PAS, samtaleteknikker med børn, voldsforbyggelse og konfliktløsning

2349 4882

Elizabeth C. Larsen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog og psykoterapeutstuderende

Erfaring
Socialpædagogik, støttekontakt person, unge/voksne med psykiske- og fysiske funktionsnedsættelser. Unge/voksne på botilbud med særlig fokus på kommunikation – relation og udvikling.

2299 1642

Thomas Rafaelsen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Børn/unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Støttepædagog for unge med særlige behov. Praktikvejleder. ICDP Niveau 1.

2065 6486

Marianne Bjerregaard

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Unge/voksne på botilbud med specifik fokus på kommunikation. Psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Neuropsykologi/pædagogik.

6170 7059

Nicole Rasch

Familiebehandler, støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Socialrådgiver

Erfaring
Familiegruppen og uddannelseshuset. Relations- og motivationsarbejde med børn, unge og voksne.

2530 7162

Mette Pejtersen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
ASF, ADHD, Skoleværing; fysiske/psykiske og sociale problemstillinger. Støtte-/kontakt opgaver, rådgivning, vejledning, Neuropædagogik.Neuropsykologi. TEACCH.

2064 2178

Jonatan L. Engmose

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Dobbeltdiagnoser. Kognitive vanskeligheder. Blandingsmisbrugs problematikker. Kognitiv miljøterapi.

2425 8662

Anders N. Jensen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Anbragte børn/unge. Spiseforstyrrelser. Adhd. ASF.
Personlighedsforstyrrelser. Psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

3033 6110

Kathrine Vedel

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Børn-, unge- og voksenpsykiatri. Fysisk- og psykisk handicappede. Social- og specialpædagogik.

2250 7971

Rikke Pedersen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Relations- og motivationsarbejde. Asyl- og integrationsarbejde på asylcentre. Psykisk- og fysisk handicap.

5240 6545

Ann Dybdal

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Børn/unge på døgninstitution. §54. Kognitiv adfærdsterapi. Kognitiv miljøterapi. Samtaler med børn/unge. Undervisning af børn/unge med ADHD.

2076 5143

Niklas Rafaelsen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Bostøtteopgaver. Psykisk belastede borgere, Borgere med misbrugs-problematikker.

4250 2468

Annette Thomsen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Socialrådgiver, Familie- og psykoterapeut. Kropsorienteret
Traumebehandler.

Erfaring
Relations- og motivationsarbejde med unge/voksne. Familie
rådgivning/behandling. Anbragte børn/unge. Mentalisering.
Psykoedukation. Angst/stressbehandling.

2096 0131

Aysun K. Renkema

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Lærer.

Erfaring
Spiseforstyrrelser, bostøtte/kontaktpersons­opgaver,
Relations- og motivationsarbejde.

6110 5230

Caroline Støjberg

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Socialrådgiver

Erfaring
Relations og motivations­arbejde, unge/voksne psykiatri, bostøtte/­kontaktpersons opgaver, spiseforstyrrelse.

2826 3051

Kathrine Sommer

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Sygeplejerske. BA i psykologi

Erfaring
Relationsarbejde med børn og unge, Spiseforstyrrelser, angst og konflikthåndtering.

2074 0882

Camilla Kjær

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Pædagog

Erfaring
Social- og specialpædagogik. Relations- og motivationsarbejde med børn, unge og voksne.
Tidligere anbragte og anbragte børn og unge.

2299 6337

Anja Holt Jensen

Støtte-/kontaktperson

Uddannelse
Socialformidler

Erfaring
Virksomhedskonsulent med mentor opgaver for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, relationsarbejde, støttende samtaler.

2288 3954