Akutte opgaver

Tilbuddet

NETVÆRKET har mulighed for at stille op til akut opgaveløsning, eksempelvis ved sammenbrud i anbringelser, akut opståede problemer i familier mm. Der vil være mulighed for at stille med medarbejdere i kortere eller længere perioder for at arbejde på for eksempel at genoptage en anbringelse, søge alternative anbringelsesmuligheder eller genetablere en mere stabil situation i en familie.