Kvalitetssikring

NETVÆRKET arbejder løbende med at udvikle og sikre kvaliteten af det socialfaglige arbejde. Dette arbejde foregår på flere måder:

For det første arbejder vi med en skabe en høj faglig bevidsthed hos alle medarbejdere omkring, dels hvad vi gør i forhold til vores borgere, og dels hvad der sker eller ikke sker af forandringer med den enkelte borger. Dvs. vi stræber mod at tydeliggøre, hvilke metoder vi anvender, hvilke teorier vi bygger på samt hvilke resultater, der gerne skulle komme ud af vores arbejde (se mere om metoder og teorier under menupunktet: Overordnet faglig tilgang). I denne forståelse handler kvalitet mindre om kvantitative målinger og mere om at forstå og se kvalitative egenskaber ved både de metoder, vi bruger og de forandringer, der skabes. (Pär Nygren)

For det andet giver ledelsesgruppen regelmæssig sparring til alle medarbejdere, dette for at sikre et højt niveau af faglig refleksion, som ovenstående kræver. På sparringsmøder drøftes de konkrete forløb i forhold til, hvordan den enkelte borger udvikler sig, dvs. om der sker positive skridt i forhold til de mål, der er formuleret. Sammen reflekterer man over de metoder, medarbejderen anvender, og om der er behov for at inddrage andre faglige forståelser og tilgange. Desuden vurderes, om der er behov for at tilvejebringe ekstern supervision samt, om det bevilgede timetal er passende i forhold til indsatsen.

For det tredje laver NETVÆRKET skriftlige statusbeskrivelser i de enkelte forløb. Kvaliteten af statusbeskrivelser sikres gennem en række kvalitetskrav, bl.a. gennem at holde en struktur, der beskriver funktionsniveau og støttebehov af fremadrettet indsats. Det tilstræbes samtidig at skelne mellem aspekterne: Konkret beskrivelse, analyse og anbefalinger om tiltag. De skriftlige statusbeskrivelser laves af den enkelte medarbejder i samarbejde med ledelsen og fremsendes efter ønske fra rådgiver.

Som det fremgår af ovenstående, sikres kvaliteten overordnet gennem en høj prioritering af faglig ledelse, hvor lederne og de faglige koordinatorer både følger de enkelte forløb tæt og samtidig er nemt tilgængelige for medarbejderne i alle typer spørgsmål.