PRAKTISK STØTTE TIL FORÆLDREROLLEN

Tilbuddet

Der udarbejdes i hver enkelt sag en samarbejdsaftale, der beskriver behovet for socialpædagogisk støtte i en familie. Der er fokus på hele familien men med barnets udvikling og trivsel som primært mål. Der kan være tale om såvel praktisk hjælp som guidning i forhold til forældrerollen. Den socialpædagogiske støtte kan blandt andet indeholde

  • samtaler med fokus på følelsesmæssige reguleringer
  • observationer og guidning i konkrete situationer
  • deltagelse og guidning i praktiske gøremål
  • kontakt og vejledning ved akut opståede situationer