Tilbuddet

NETVÆRKET tilbyder såvel støttet samvær som overvåget samvær til familier med anbragte børn. Samværet kan foregå på alle ugens dage og været placeret i familien, i NETVÆRKETS samværslejlighed eller anden neutral placering. Der nedskrives observationer og udarbejdes skriftligt materiale efter aftale med rådgiver.

Pris

Prisen aftales i hvert enkelt tilfælde – der kan både aftales fast månedspris og afregning efter timepris pr. enkelt samvær. NETVÆRKETS samværslejlighed kan tilkøbes pr. time eller pr. dag.